מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל

האדמו"ר מבעלזא שליט"א

הגר"יד גרוסמן שליט"א

הגר"י כהן שליט"א

הגרש"ק גרוס שליט"א

הגר"מ סירוטה שליט"א

הגר"י ברגר שליט"א